El rebedor

Les Cases Icòniques de Catalunya són edificis històrics residencials vinculats significativament al geni creatiu i/o artístic dels seus dissenyadors o habitants. Són béns culturals que permeten una lectura territorial de la història i de les expressions culturals de Catalunya.

Qui som?

Presentació

Cases Icòniques de Catalunya és una plataforma impulsada per diferents institucions culturals vinculades al geni creatiu, artístic i cultural de Catalunya, amb la voluntat d’unir esforços per tal de posicionar i donar la màxima visibilitat al nostre patrimoni.

Amb aquesta voluntat el 2017 es va constituïr Cases Icòniques de Catalunya, una entitat  privada sense ànim de lucre, amb l’objectiu de crear un diàleg i una col·laboració entre les diferents institucions i béns patrimonials, per tal de millorar la seva gestió  i incrementar la seva valoració i visibilitat cultural i turística.

Objectius

 1. Impulsar un espai de treball, diàleg i cooperació que permetin sumar esforços en projectes d’interès compartit entre els membres associats.
 2. Desenvolupar estratègies d’innovació a l’àmbit de la gestió cultural d’aquests projectes, i en la seva dimensió en tant que actius fonamentals del territori català per a l’impuls del turisme cultural i l’economia creativa.
 3. Sumar esforços en estratègies de finançament i cooperació, i articular mecanismes i aliances amb altres operadors.
 4. Establir mecanismes d’interlocució i participació amb les administracions públiques, entitats privades i amb organismes internacionals.
 5. Establir un espai de diàleg i cooperació amb altres institucions o entitats gestores d’aquest tipus de béns patrimonials, estenen, si s’escau, l’àmbit de col·laboració.

Organització

Nucli promotor

Cases Icòniques de Catalunya es crea a partir d’una iniciativa compartida per la Fundació Amatller (Casa Museu Amatller), la Fundació Catalunya-La Pedrera (Món Sant Benet), la Fundació Pau Casals (Museu Pau Casals), la Fundació Rafael Masó (Casa Masó), el Consorci del Patrimoni de Sitges (Museu Cau Ferrat)  i  Cases Singulars S.L, constituint-se totes elles en el nucli promotor.

Membres Fundadors

Els Membres Fundadors integren la Junta Directiva de l’entitat, i són la Fundació Amatller (Casa Museu Amatller), la Fundació Mas Miró (Mas Miró), la Fundació Pau Casals (Museu Pau Casals), la Casa Museu Duran i Sanpere (Paeria de Cervera), la Casa Vicens i Cases Singulars S.L.

Junta Directiva

Carme Bergés Saura (Casa Museu Duran i Sanpere)  – Presidenta

Marga Viza (Món Sant Benet)  – Vicepresidenta

Marta Ibarz (Casa Coll i Regàs) – Tresorera

Jordi Falgàs (Casa Masó) – Secretari

Vocals

Sílvia Sagalà (Casa Navàs)

Membres col·laboradors

Poden formar part com a Membres Col·laboradors totes les persones físiques o jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, i que acompleixin els requisits que estableixen els estatuts. Tindran els drets i deures que s’establiran en el seu moment, i podran gaudir dels avantatges que es desenvoluparan en un reglament general o bé en el desenvolupament específic de serveis, projectes i activitats. Els Membres Col·laboradors, ho són de ple dret i podran formar part de la Junta Directiva.

Qüota: 240€/anuals

Avantatges:

 • Entrar a la xarxa de Cases Icòniques
 • Presència a la web
 • Presència als newsletters i a les xarxes socials
 • Participar a la Jornada anual
 • Participar a Workshops de treball
 • Formar part de la Junta Directiva
 • Participar a les reunions de treball amb entitats públiques i privades
 • Formar part del Passaport Cases Icòniques

Formulari d’adhesió Cases Icòniques.

Membres Adherits

Poden formar part de l’associació, com a Membres Adherits, totes les persones físiques o jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats, i que acompleixin els requisits que estableixen els estatuts (veure estatuts).

Qüota: 120€/anuals

Avantatges:

 • Entrar a la xarxa de Cases Icòniques
 • Presència a la web
 • Presència als newsletters i a les xarxes socials
 • Participar a la Jornada anual
 • Participar a Workshops de treball

Formulari d’adhesió Cases Icòniques.

Estatuts

Els Estatuts de Cases Icòniques de Catalunya es van aprovar l’any 2019.
Descarrega versió en PDF.

cialis comprar ... cialis generique en ligne