Casa Coll i Regàs

BAIXA

ON SOM

Carrer d’Argentona, 55. Mataró
937 908 474
casacolliregas@casacolliregas.cat
www.casacolliregas.cat
El modernisme a Mataró té el nom de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, protagonista de les principals actuacions arquitectòniques modernistes a la ciutat.

És possible que, per tot això, Joaquim Coll i Regàs, empresari tèxtil, li encarregués el projecte de la seva casa, avui convertida en símbol de la ciutat.

L’any 1896 va comprar dues cases al carrer d’Argentona i immediatament edificà la seva de nova planta d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que quedà enllestida l’any 1898. El planejament seguia la tradició dels casals de la burgesia urbana de Mataró i, en aquest sentit, és l’únic casal construït a la ciutat en època modernista.

El 12 de maig de 1897 Pere Comas, paleta, veí de Mataró, va demanar permís a l’Ajuntament de Mataró per renovar totalment les cases núm. 55 i 57 del carrer d’Argentona, les dues cases que Joaquim Coll i Regàs havia adquirit l’any anterior. Tot i el text de la sol·licitud de llicència, l’obra consistia en l’enderrocament de les dues cases existents i la construcció d’un edifici de nova planta, com s’aprecia expressament en els plànols del projecte que acompanyen la petició del permís d’obra.

El projecte inclou un edifici de quatre plantes, soterrani, planta baixa, primer pis i golfes, tot construït de bell nou. Els plànols del projecte comprenen la façana, un esquema de la secció i les plantes baixa i pis; no hi figuren ni la planta soterrani, ni la planta de les golfes. El planejament seguia la tradició dels casals de la burgesia urbana de Mataró, i en aquest sentit és l’únic casal construït a la ciutat en època modernista.

Anem de visita

La casa es pot visitar de dijous a diumenge en dues visites guiades: La Casa Coll i Regàs, com a mostra d’una època dóna a conèixer l’empenta constructiva i la configuració del nou eixample de Mataró en el context històric del Modernisme, i la figura de Joaquim Coll i Regàs, un empresari dedicat i compromès socialment; La Casa Coll i Regàs, com a mostra de les arts modernistes acosta el visitant a les arts aplicades a la casa des del vessant més artesanal. Totes les visites inclouen un cafè al pati.

Durant la visita es poden contemplar entre altres objectes, un llum de sostre original de la Casa Coll i Regàs, una peça tipus fanal realitzada en vidre policromat i emplomat amb estructura de llautó; i una arquimesa pertanyent al mobiliari original de la Casa que la Fundació Iluro ha recuperat i restaurat.

La Fundació Iluro també ofereix uns tallers pedagògics adreçats a les escoles: Urbanitz’art, que permet als més petits treballar el procés creatiu de l’artista modernista; Materialitz’art, per conèixer els materials emprats en la creació en època modernista i comparar-los amb materials actuals utilitzant impressores i llapis 3D (aquest taller també s’ofereix en visita familiar el primer diumenge de cada mes), i Debats de l’obrador, un espai de diàleg per comparar els àmbits de la societat del Modernisme amb la societat del s. XXI.

Finalment, per arribar a nous públics s’ha creat l’activitat El misteri de la Casa Coll i Regàs, una activitat on experimentareu la diversió d’un Escape Room i l’emoció d’un Treasure Hunt. Tot això, amb la particularitat de desenvolupar-se en un espai cultural i singular.

D’altra banda, l’edifici es posa a disposició d’empreses i particulars que vulguin celebrar esdeveniments en un marc únic i ple d’història.

Visites i reserves
visites@casacolliregas.cat
682 156 765

Joaquim Coll i Regàs

Va néixer a Mataró l’any 1855. El seu pare i el seu avi Coll eren sastres. L’avi matern, Feliciano Regàs, era fabricant.

Joaquim Coll i Regàs va continuar l’empresa del seu avi i dels seus oncles materns que, a la vegada, era successora de la creada a l’inici del segle XIX per l’enginyer Antoni Regàs i Borrell (Mataró, 1752-1837), que va inventar una màquina de filar. L’empresa es va iniciar al carrer d’en Moles 9, després va passar a la plaça de Cuba, cantonada amb el carrer de la Unió, i més endavant es va traslladar a uns edificis de nova planta al carrer de la Mercè, actualment Camí Ral, a l’indret de l’avinguda Recoder, que també tenien un cos edificat al carrer de Churruca. La fàbrica Coll i Regàs tenia el nom comercial de Sobrino de Antonio Regàs.

L’any 1880, Joaquim Coll i Regàs es va casar a l’església de Sant Josep amb Magdalena Surià i Prats. Entre els anys 1882 i 1889, el matrimoni va tenir sis fills.

I va decidir de construir una casa familiar. Per això, l’any 1896 va comprar dues cases al carrer d’Argentona i immediatament edificà la seva de nova planta d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que quedà enllestida l’any 1898.

Instal·lada la família Coll a la nova casa, no tingué gaire sort. Primer morí la mare i Joaquim Coll es casà en segones núpcies amb Dolors Jaumandreu i Frigola. I molt aviat, l’any 1903, quedà afectat d’una malaltia mental que l’incapacità. Va morir a Barcelona l’any 1904.
cialis comprar ... cialis generique en ligne